English
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

2007/2008 I. szemeszter

szerző: Csaszar-Cs. Peter | 2009. március 24. 22:53:27

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Védelmi Kutató Központja (VKK) az alábbi kurzusokat kínálja a 2007/2008-es tanév I. (őszi) szemeszterében:

VALT0405-N CIVIL KATONAI KAPCSOLATOK NAPJAINK VÁLSÁGKEZELŐ MŰVELETEIBEN I.
2/2 ea.
dr. Kobolka István
Kedd 09.00 (90 perc), fsz/5. terem

A NATO civil-katonai együttműködés (CIMIC), mint új katonai képesség kialakulásának, fejlődésének, hazai meghonosításának bemutatása; feladatrendszerének és gyakorlati megvalósulásának értelmezése, kiegészítve az ahhoz szorosan kapcsolódó, szintén a hatásalapú műveletek (EBO) részét képező lélektani műveletek (PSYOPS) és információs műveletek (INFOOPS) vonatkozó aspektusaival. A műveleti területen (lásd Afganisztán, Irak, Koszovó) szerzett gyakorlati tapasztalatok elméleti, tudományos igényű feldolgozásának, oktatásának célkitűzése: a civil és a katonai oldal a műveletek során kialakult kapcsolatrendszerének megismertetése a hallgatókkal, és ezzel együtt nyitás a civil szféra felé, megteremtve a lehetőséget polgári szakemberek (önkéntes tartalékosként) CIMIC feladatokba történő bevonására.
FF.: -
TF.: koll.
M.: a kurzus hallgatásához angol nyelvtudás szükséges, és az alábbi időpontokban kerül megtartásra 2×90 perc időtartamban: szeptember 16., október 7., október 14., november 4., november 18. és december 9.

VALT0407-N KRIMINALISZTIKA (BŰNÜGYI TECHNIKÁK) I.
2/2 ea.
dr. Tóth István
Kedd 13.00 (90 perc), fsz/5. terem

A bűncselekmények felderítésére, sorozatok megszakítására, újabb bűncselekmények megelőzésére, az elkövetők kilétének kétséget kizáró bizonyítására törekvés még ha ezt koronként eltérő módon fogalmazták is meg évezredek óta az emberi lét velejárója. A kriminalisztikai gondolkodás és gondolkodtatás az utóbbi évszázadokban a szórakoztatás és kikapcsolódás részévé is vált. A tantárgy célja, hogy betekintést nyújtson a kriminalisztika leginkább kézzel fogható ágazatába. Az időkeret valójában csak a bűnügyi technika egyes részeibe való betekintésre ad lehetőséget, azonban a helyszíni munka ismertetése során, illetőleg a fegyver- és nyomtani ismereteket taglaló előadásokon bepillanthatunk a daktiloszkópiába, az írás- valamint az okmányvizsgálatba is. A témák feldolgozására a gyakorlatiasság jellemző, ebből adódóan a hallgatók valószínűleg könnyen befogadják a hallottakat és látottakat. A cél kettős: egyrészt kialakítani a hallgatók egészséges kriminalisztikai gondolkodását, másrészt kedvet ébreszteni bennük, orientálni őket egy szép, emberi és nagy eséllyel, sikerélményekkel teli életpálya irányába.
FF.: -
TF.: koll.
M.: a kurzus 2×90 perc időtartamban kerül megtartásra az alábbi időpontokban: szeptember 16., október 7., október 14., november 4., november 18. és december 9.

VALT0408-N ÍRÁSANALITIKA
2/2 ea.
Farkas László
Péntek 10.00 (90 perc), helyszín kiírás szerint a hirdetőtáblán

Az írásanalitikus elnevezés megilleti mind az azonosítással foglalkozó, mind a grafológus szakértőt. Az írásanalitikus nem tudja megkerülni a kézeredet kérdését, vizsgálatát, különösen olyan esetekben (végrendelet érvényessége, beszámíthatóság, dementálódási folyamat, állapotváltozás), ahol a folyamat vizsgálatához több azonos személytől származó- kézírást kell elemezni. A hallgatók alapvető ismereteket szereznek a grafológia szükségességéről, kompetenciájáról. A személyiség megismerhetőségének határai és határtalanságai mentén és elméleti hátterével megismerkednek a grafológia felhasználási területeivel, különös tekintettel a használható módszerekre.
FF.: -
TF.: koll.
M.: a kurzus 2×90 perc időtartamban kerül megtartásra az alábbi időpontokban: október 10. (helyszín: Kamarás Károly terem), október 31. (helyszín: Kamarás Károly terem), november 14. (helyszín: fsz/B. terem), november 21. (helyszín: Kamarás Károly terem), november 28. (helyszín: Kamarás Károly terem) és december 5. (helyszín: Kamarás Károly terem).

VALT0410-N ÖNÁLLÓ TANULÁS AZ INFORMATIKA VILÁGÁBAN
2/2 ea.
Gerő Péter
Hétfő 13.00 (90 perc), Idegennyelvi Titkárság fsz/4. terem

Az élethelyzethez igazított tanulás a választható gyakorlati módszertanok egyike. Módszerek és előírások sorozata (gyakorlati sorvezető) a tudáselsajátítás, a tudásközvetítés tervezéséhez, szervezéséhez, végrehajtásához, értékeléséhez és szabályozásához. Lépésről lépésre tárgyalja a tanulási folyamatot a tanulási szükséglet felmérésétől és a belépési feltételek teljesülésének mérésétől kezdve a szakanyag létrehozásán, a tananyag moduláris kialakításán és a tanuló, a tanár, konzulens, tutor, mentor szerepén át a záró mérésig (vizsgáig). A szokatlan megközelítési módszereket kedvelő, a foglalkozások közti elektronikus kapcsolattartást vállaló hallgatóknak ajánljuk.
FF.: -
TF.: koll.
M.: a kurzus 2×90 perc időtartamban kerül megtartásra az alábbi időpontokban: szeptember 15., október 6., október 13., november 3., november 17. és december 8.

VALT0389-N KATONAI MŰVELETEK ÉS A NYILVÁNOSSÁG
2/2 ea.
Kiss Dezső
Kedd 10.00 (90 perc), Idegennyelvi Titkárság fsz/3. terem

Milyen eszközök segítenek a katonai műveletek kommunikációját irányítók, szervezők részére napjainkban? Valóban kommunikál, vagy csak propagandát fejt ki a hadsereg? Létezik-e katonai cenzura, mennyire ismerhetjük meg a valóságot a hadszíntérről küldött tudósításokból? Kik azok a "beágyazott" (embedded) újságírók és mennyire függetlenek, elfogulatlanok a tudósításaik? Milyen szervezetben, hogy kommunikál a Magyar Honvédség itthon és külföldön? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak azok, akik a Katonai műveletek és a nyilvánosság című spec. koll-t választják.
FF.: -
TF.: koll.
M.: a kurzus hallgatásához angol nyelvtudás szükséges, és az alábbi időpontokban kerül megtartásra 2×90 perc időtartamban: szeptember 16., október 7., október 14., november 4., november 18. és december 9.

VALT0388-N VÉDELEMGAZDASÁGTAN I.
2/2 ea.
Kunos Bálint
Kedd 10.00 (90 perc), Idegennyelvi Titkárság fsz/5. terem

A védelemgazdasági ismeretek a döntéshozók és a döntés-előkészítésben résztvevők gazdasági ismereteinek szerves részét képezik. A tantárgy során részletesen megismerik a hallgatók a védelemgazdaságtan makro- és mikrofolyamatait, valamint a közgazdasági és biztonságpolitikai aspektusait. A tárgy kitér a NATO védelemgazdasági tevékenységére és az Európai Unió gazdasági szakpolitikáinak védelemgazdasági vonzataira is.
FF.: -
TF.: koll.
M.: a kurzus hallgatásához angol nyelvtudás szükséges, és az alábbi időpontokban kerül megtartásra 2×90 perc időtartamban: szeptember 16., szeptember 30., október 14., november 4., november 18. és december 9.

utoljára frissítve: 2015. szeptember 27. 23:43:39

« vissza