PTE

Dr. habil. Rédei Mária

szerző: habilitacio | 2007. november 12. 14:16:13

Önéletrajz.Név

Dr. habil. Rédei Mária egyetemi docens 

Születési év

1948

Végzettség

Egyetem

Szakképzettség

matematika földrajz szakos tanár ELTE

Jelenlegi munkahely, munkakör:

ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet Regionális Földrajz

Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével PhD, CSc DLA):

Ph.D – földtudományok, hablilitált doktor

Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak felsorolása, oktatásban töltött idõ):

Demográfia, Migráció, Etnika és vallásföldrajz, Infrastruktura fejlesztés,

Forrásszerzés, projekt menedzsment, Kommunikáció

ELTE Földtudományi Doktori iskolában Humánerõforrás mennedzsment, Mobilitás kutatás,

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (mûvészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása);

(1998) A népesség társadalmi összetétele –Budapest lakossága és népesedési viszonyai, p. 139-143.  (In: Kasza S. szerk. Budapest-Magyarország Megyei kézikönyvei sorozat, Budapest, CEBA kiadó)

(1994) Az 1956-92 közötti nemzetközi népességmozgások jellemzõi Magyarországon – Földrajzi Értesítõ Vol. 43 1-2. sz.,p. 57-75.

(1995) Hungary  SOPEMI  National report on international migration for OECD. A jelentés szerkesztett változata megjelent a követõ évben „The trends of international migration” címmel OECD- Párizs  (ISBN 92-64-14510-0,)

(2002) A nemzetközi migráció p. 356-385 (In: Bernek Á. szerk. A globális világ politikai földrajza Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest  ISBN 963 19 2526 9)
(2006) Demográfiai ismeretek, Reg-Info kiadó, ISBN 963 229 176 X Budapest p.250.    

(2006) Magyarországot érintõ nemzetközi migráció, KBH, Budapest
-Kobolka I –Rédei M: A nemzetközi mobilitás fogalma, forrásai, típusai és motivációi. – Határõrségi Tanulmányok, 2003. 1.

Az eddigi tudományos-szakmai életmû szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az elõbbiektõl különböznek)

(1994) Hungary p. 86-98. (In: The politics of East-West migration, ed. S. Ardittis ISBN 0-312-12140-7, St Martin Press NY USA, p.267.)

(1995) Hungary's migration trends; The past one hundred years and the probleme of future projects. p. 17-25. (In. The genesis of a domestic regime the case of Hungary ed. H. Adelman, E. Sik, G. Tessényi. ISBN 1-55014-2372  York Lane Toronto.)

(2003) Demographic situation in Hungary p.7-16. Population Geography  Vol. 25/1&2. Journal of the Association of Population Geographers of India, Panjab


(2005) A nemzetközi migráció folyamatának irányíthatása, Statisztikai Szemle 83.évf.7 sz. p. 662-680.

(2006) Külföldön tanulni, Magyar Tudomány, junius


Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása:

D Hírhullám   EU rovatvezetõ

Magyar Urbanisztikai Társaság -tag

Magyar Statisztikai Társaság-tag

Magyar Regionálistudományi Társaság -tag

EAPS/European Association for Population Study-tag1985- 1993

CICRED/ Comittee for International Cooperation in National Research on Demography-tag 1998-

COST (Cooperation Sciences and Technology) TC/Technical Comittee for social sciences - Hungarian nominated member 1991-

OECD/SOPEMI - national correspondent for Hungary 1990-95

Erasmus koordinator  - ELTE Földrajzi tanszékcsoport 2001-

Tagja a Közép-magyarországi Stratégiai és Tervezési Bizottságnak

Vezetõje a Budapesti Agglomeráció Humán erõforrás fejlesztési Munkabizottságnak
A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara területfejlesztési tanácsadója.

utoljára frissítve: 2007. november 12. 14:16:13