English

Honvédelmi ismeretek közép- és felsőfokon

szerző: Csaszar-Cs. Peter | 2010. január 22. 12:06:29

Hazafiság, hazaszeretet, honvédelem – e fogalmak végigkísérik történelmünket, s mára sem vesztettek értékükből. A Katonai alapismeretek tantárgy a 14-18 éves korosztálynak lehetővé teszi, hogy a honvédelemmel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat elsajátíthassák.

E tanulás során a fiatalok megismerik a Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikájának alapjait, a hazánk honvédelmével kapcsolatos szabályzókat és állampolgári kötelezettségeket, a Magyar Honvédség felépítését és munkájának mindennapjait.

Dr. Felházi Sándor mérnök ezredest, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem dékánját a Katonai alapismeretek tantárgyról kérdeztük.

– Miért tartja fontosnak a Katonai alapismeretek tárgy oktatását a gimnazisták körében?
– Az első Katonai alapismeretek tankönyv2005-ben került akkreditálásra. Szerzői azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a 2004-ben megszűnt sorkatonai kötelezettséget követő időszakban honvédelmi, hazafias tudatra neveljék a középiskolásokat. E tantárgy akkor még a győri Béri Balogh Ádám Honvéd Középiskola és Kollégiumhoz, mint gesztor intézményhez tartozott, ők felügyelték a tárgy szakmai munkáját is. Az elmúlt időszakban tizenegy középiskolában oktatták, s az érdeklődés egyre növekszik. Mindehhez hozzátartozik, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kara három évvel ezelőtt, úttörő jelleggel a felsőoktatásban – elsőként a Veszprémi Pannon Egyetemen – is elindította a képzést Honvédelmi alapismeretek néven. A képzés első szemeszterei után megsokszorozódott a hallgatók száma, egyre többen vették fel a tárgyat. Ez a figyelem megmutatta azt a vákuumot, amely a sorkatonaság 2004-es eltörlését követően a fiatalok körében keletkezett. Még abban az évben született egy kormányhatározat, amely – a minisztériumokat bevonva – elhatározta, hogy a honvédelmi neveléssel kapcsolatos teendőket a középiskolákban és a felsőoktatásban is bevezetik, ezzel is segítve a fiataloknak a hadtudományban való tájékozódását. E terv pedig harmonizált azzal a feladattal, amelyet mi az egyetemen már évek óta folytattunk.

A Katonai alapismeretek tankönyv – mely ma alapjaiban más, mint a 2005-ös változat – újraakkreditálása most történt meg. Kidolgozásában a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem katonai képzést folytató szakemberei tevékenykedtek. Időközben megszűnt a katonai középiskola Győrben, így a gesztor intézmény a Nemzetvédelmi Egyetem lett.

– Milyen részei vannak a könyvnek?
– A tartalmi részeknél megpróbáltuk a biztonságpolitika és az alkotmánynak az adott szintre vonatkozó gondolatait és törekvéseit megfogalmazni, de törzsanyagát mégis a katonai ismeretek – tereptan, harcászat, jog, fegyverzet technikai ismeretek, alaki foglalkozás – teszik ki, melyek felkelthetik a gimnazisták érdeklődését. A könyvet olyan tartalommal töltöttük meg, amelyre ráépíthető a törekvés, hogy a fiatalok az érettségit követően megtalálják a helyüket és a szerepüket a honvédelemben, a védelmi szférában. Fontosnak tartjuk, hogy amennyiben a középiskolás tanulta a katonai alapismereteket, akkor érettségi után a felsőoktatásban is találkozhasson vele, s magasabb tudásra tehessen szert e tárgy felvételével. Ha a diákévek alatt felkeltjük a figyelmet a honvédelmi nevelés iránt, akkor az csak erősítheti országunkat.

A cikk folytatódik az eredeti forráson. További információ és kép: Link

« vissza