English

VKK kurzusok - II. félév

szerző: VKK | 2008. február 11. 09:54:34

A VKK tavaszi szemeterében elérhető kurzusai.

VALT0378 CIVIL-KATONAI EGYÜTTMŰKÖDÉS (CIMIC) II.
2/2 szem.
Kobolka István, Boldizsár Gábor
Kedd 14:00 (2×90 perc), I. emelet 112. terem
A civil-katonai együttműködés (CIMIC) – mint új katonai képesség – kialakulásának,
fejlődésének, hazai meghonosításának bemutatása; feladatrendszerének és gyakorlati
megvalósulásának értelmezése, kiegészítve az ahhoz szorosan kapcsolódó, szintén a
hatásalapú műveletek (EBO) részét képező lélektani műveletek (PSYOPS) és információs
műveletek (INFOOPS) vonatkozó aspektusaival. A műveleti területen (lásd Afganisztán, Irak,
Koszovó) szerzett gyakorlati tapasztalatok elméleti, tudományos igényű feldolgozásának,
oktatásának célkitűzése: a civil és a katonai oldal – a műveletek során kialakult –
kapcsolatrendszerének megismertetése a hallgatókkal, és ezzel együtt nyitás a civil szféra felé,
megteremtve a lehetőséget polgári szakemberek (önkéntes tartalékosként) CIMIC feladatokba
történő bevonására.
FF.: -
TF.: órai részvétel (min. 60%) és koll.
M.: időpontok: február 19., február 26., március 4., március 11., április 1., április 15., május 6.


VALT0388 VÉDELEMGAZDASÁGTAN I.
2/2 szem.
Kobolka István, Kunos Bálint
Kedd 10:00 (2×90 perc), I. emelet 112. terem

A védelemgazdasági ismeretek a döntéshozók és a döntés-előkészítésben résztvevők
gazdasági ismereteinek szerves részét képezik. A tantárgy során részletesen megismerik a
hallgatók a védelemgazdaságtan makro- és mikrofolyamatait, valamint a közgazdasági és
biztonságpolitikai aspektusait. A tárgy kitér a NATO védelemgazdasági tevékenységére és
az Európai Unió gazdasági szakpolitikáinak védelemgazdasági vonzataira is.
FF.: -
TF.: órai részvétel (min. 60%) és koll.
M.: időpontok: február 19., február 26., március 4., március 11., április 1., április 15., május 6.

VALT0389 KATONAI MŰVELETEK ÉS A NYILVÁNOSSÁG
2/2 szem.
Kobolka István, Kiss Dezső
Tömbösített formában kerül megtartásra (keddi napok)
A katonai műveletek tervezői és irányítói ma már médiaismeretek birtokában, alapos elemzés és tervezés elvégzése után élnek a tömegkommunikációs nyilvánosság korántsem "ártatlan" eszközrendszerével. A biztonságpolitika a kormányzás egyik legbonyolultabb feladata. A tantárgy fő célja, hogy bemutassa a biztonságpolitikai funkcióit megvalósító jelentősebb intézmények erőfeszítéseit hatékonyan támogató kommunikációs lehetőségeket. Ismertetjük a diplomácia, a katonai erő és a kommunikáció szerepét az államok biztonságának, kapcsolatrendszerének és fenntartható fejlődésének fenntartásában, valamint a nemzetközi erőt érben zajló információs és tájékoztató tevékenységet. Elemezzük és bemutatjuk az egyre gyorsuló információ áramlás és a média szerepének növekedését, annak hatásait a legfrissebb külföldi tapasztalatok alapján.
FF.: -
TF.: órai részvétel (min. 60%) és koll.
M.: időpontok: február 19. 10.00-14.00 (505. terem), február 26. 14.00-18.00 (509. terem),
március 4. 10.00-14.00 (505. terem), március 11. 10.00-14.00 (505. terem), április 1. 10.00-
14.00 (505. terem), április 15. 10.00-14.00 (505. terem), május 6. 14.00-18.00 (509. terem).

« vissza