English

Elérhető vizsgakérdések

szerző: VKK | 2007. december 13. 17:57:03

A konszenzusteremtés tudásmenedzsment támogatása (VALT 0377) c. kurzus vizsgakérdései

1. A konszenzus fogalma. A konszenzusteremtés folyamata.

2. A tudás fogalma. A tudásmenedzsment alapfunkciói.

3. Alapfogalmak meghatározása:

· Rendszer

· Struktúra

· Funkció

4. Alapfogalmak meghatározása:

· Információ

· Ismeret

· Adat

5. A jelentés – jel – jelölet összefüggése.

6. A tárgyiasulás, tárggyá-tétel folyamata.

7. A tanulás folyamata.

8. Mikor van szükség konszenzusra? A konszenzus teremtés és az alternatívák közti választás.

9. A modell fogalma. A modellezés folyamata. Magyarázó és szimulációs modellek.

10. Kreativitás és hierarchia. A kreativitás szerepe a konszenzus teremtésben.

11. A konszenzus teremtés tudásmenedzsment támogatásának alapvető formái.

12. A tudásközpont alapfunkciói, szerepe.

13. A tudástérkép fogalma, fejlesztésének folyamata.

14. When was the first wave of enlargement after the end of the cold war (Czech Republic, Hungary and Poland?)

15. With two countries, NATO has established bilateral programmes. Which are these two countries?

16. What does Article 5 of the North Atlantic Treaty commit members to?

17. Which nations signed the Brussels Treaty?

18. What are the principle policy and decision-making forums of NATO?

19. What are the major responsibilities of the Secretary General of NATO?

20. What are the roles and the responsibilities of the International Staff of NATO and its subordinate divisions?

21. What are the obligations of the NATO member-countries?

22. What are Blair’s and Chirac’s motives in adopting the St. Malo Declaration and how did the United States react to the initiative?

23. Speak about NATO’s chaning role after the Cold War.

24. Speak about the Western European Union and its relationship with the EU.

25. What are the major objectives of the ESDP and describe its decision-making structure.

« vissza