English

Harmónia, kényszer nélkül

szerző: UnivPécs | 2007. március 16. 09:53:00

A magyar katonák sok helyen jelen vannak a világban. Afganisztánban is, ahol a Magyar Honvédség központot létesített a helyi civilek, iskolák megsegítésére. A FEEK Védelmi kutatások központjában megtekinthető egy kisebb kiállítás Magyar katonák Afganisztánban címmel.

A megnyitóra március 16-án került sor, melyet az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka, Tömböl László altábornagy tartott. Ezt követően két előadást is meghallgathattak az érdeklődők, akik közül soknak nem volt váratlan ez az esemény, hiszen mindez a FEEK-en még februárban kezdődött előadássorozat részét képezte.Tömböl Gábor altábornagy Az átalakuló magyar honvédség címmel tartott előadást, melyben felvázolta a célokat és a tervezett fejlesztési irányokat. 2004-ben az utolsó sorkatona is leszerelt, s e pillanattól kezdve hazánk önkéntes haderővel rendelkezik. A fejlesztések egy professzionális hadsereg létrehozásának irányába mutatnak.

Az első pont mindjárt az elmúlt 15 év átalakításainak megszüntetését és új irányvonalak kijelölését jelenti. Ez utóbbit Tömböl Gábor három pillérben foglalta össze. Az első a vezetési struktúra átalakítása stratégiai, hadműveleti és a harcászati szinten. A második fejlesztési terület a csapatstruktúra, mely magába foglalja többek között a finanszírozás és a hatékonyság kérdését. Végül az általa legfontosabbnak tartott pillér a szellemiség formálása, melyben a szolgálati kultúra, a fegyelem és erkölcs kap helyet. A megvalósítás szempontjából mindig ez a legnehezebb, azaz a szemléletváltás és -átvitel. A változtatást az is előhívja, hogy az önkéntes haderőt máshogy kell kezelni: nincs kényszerítés, csak meggyőzés, ráhangolás a toborzások révén.

Rózsa Tibor ezredes, a Magyar Hadsereg Civil-katonai kapcsolatok főnökének A civil-katonai együttműködés megvalósítása Afganisztánban című előadása zárta a találkozót. Az afganisztáni tartomány újjáépítése egy szűk szegmense a magyar honvédség tevékenységének, mint ahogy a civilek megsegítése, a békefenntartó műveletek is elengedhetetlen részei. Az Afganisztánban lévő katonák munkájukkal az infrastrukturális beruházások, egészségügyi ellátások, iskolák segítése mellett, harcot folytatnak az analfabétizmus ellen is. A katonák feladatkörében jelentős hangsúly kerül a civilekkel való harmonikus kapcsolatra.

Magyarország célja, hogy részt vegyen az ehhez hasonló nemzetközi békefenntartó műveletekben, és ezzel is biztosítsa hazánk biztonságát. A kiállítás során, ha a fényképeknek köszönhetően is, de betekinthetünk e katonák munkájának pillanataiba.

Kapcsolódó galériák:

« vissza