English

Védelmi Kutatások Központ: megnyitó

szerző: Csaszar-Cs. Peter | 2006. június 30. 10:11:00

Raymond Henault vezérezredes, a NATO Katonai Bizottságának elnöke június 30-án adta át karunk Védelmi Kutatások Központját, és vett részt intézményünk diplomaosztóján.

Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette landolt Raymond Henault vezérezredes, a NATO Katonai Bizottságának elnöke és kíséretének két Mi-24-es harci helikoptere. Az időjárás ezúttal kegyes volt, a készülődő vihar elkerülte pogányi repülőteret.
A vezérezredes különleges alkalomra látogatott Pécs városába. Dr. Lénárd László rektor úrral közösen nyitotta meg karunk Védelmi Kutatások Központját.
Egyetemünk vezetője köszöntőjében kiemelte: a Pécsi Tudományegyetem hagyományosan jó kapcsolatot ápol a fegyveres és rendvédelmi testületekkel, valamint folyamatosan keresi a lehetőséget a honvéd-civil együttműködésre.
Raymond Henault vezérezredes jó példának nevezte a FEEK Védelmi Kutatások Központ megalakítását. Egyre nagyobb szükség van ugyanis a civil kapcsolatok kialakítására, hiszen a fegyveres erők képzésében egyre nagyobb szerepet kapnak a polgári egyetemek.

A rövid köszöntők után Raymond Henault és Lénárd László közösen vágta át a Védelmi Kutatások Központ avató szalagját.
A szalag egy darabját dr. Kobolka István egyetemi docens ezredesnek, a Központ vezetőjének ünnepélyes keretek között adták át: az avatás emléke a Központ falán, a földszint ötös teremben foglalja el méltó helyét.

A Védelmi Kutatások Központ különös figyelmet fordít a védelmi szférában alkalmazott eredmények, fejlett technológiák polgári életbe való megjelenésére és elterjedésének felgyorsítására. A Központ a hallgatók és az érdeklődők részére is nyitott előadásokra a meghirdetett témakörök szakavatott ismerőit, gyakorlati szakembereit hívja meg. Karunkon az elmúlt években számos népszerű kurzus nagyban hozzájárult a hallgatók katona- és biztonságpolitikai orientációjához. A stúdiumok állandó része az a tanulmányút, ahol számos katonai objektumot keresnek fel, azok vezetőivel folytatnak eszmecserét.

Az avató ünnepséget követően karunk diplomaosztóján vett részt Raymond Henault. A hagyományosan elegáns rendezvényen több honvéd, határőr is átvehette diplomáját. A tanulmányokat lezáró eseményen dr. Koltai Dénes egyetemi docens, karunk dékánja köszöntötte a magas rangú katonai vezetőt és a végzős hallgatókat. Beszédében kitért az élethosszig tartó tanulás különös aktualitására. Köszönetet mondott a végzős hallgatók hozzátartozóinak, házastársaknak, gyermekeknek, hogy türelemmel viselték a bizony sokszor nem könnyű vizsgaidőszakot, a sok időt elrabló konzultációkat.

Az oklevelek kiosztását követően a végzett évfolyamok képviselői kötötték fel szalagjukat karunk zászlajára.

Dr. Lénárd László egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem rektora köszöntő beszédében felhívta a figyelmet az egyetemünkön tanuló több száz honvéd és rendvédelmi erőknél szolgáló hallgatóra. Továbbgondolásra ajánlotta az Egyetem és a fegyveres testületek együttműködését: ne csak képzésekben, hanem közös kutatásokban is nagy lehetőségeket lát. Legfőbb példaként említette karunk Védelmi Kutatások Központját, amelynek létrehozásáért külön köszönetet mondott dr. Kobolka István egyetemi docens ezredesnek, karunk oktatójának.

Beszédét követően Raymond Henault vezérezredest, a NATO Katonai Bizottságának elnökét a Pécsi Tudományegyetem Szenátusának felhatalmazása alapján címzetes egyetemi tanárrá avatták. Rektor úr az oklevél mellé átadta egyetemünk alapítólevelének másolatát, és a címmel járó tanári talárt.

Raymond Henault vezérezredes, immár a PTE címzetes egyetemi tanáraként köszöntötte a frissen végzett hallgatókat, és köszönetet mondott a címért: a Pécsi Tudományegyetem minden adottsággal rendelkezik, hogy nívós képzéseknek adjon helyet, különös tekintettel a katonai és polgári tudományos élet találkozására. És ezt nemcsak az oktatás magas színvonala, hanem a város földrajzi adottságai is lehetővé teszik: napsütés, mediterrán hangulat, villányi vörösbor, és a város kulturális pezsgése.

Reményeink szerint dr. Raymond Henault címzetes egyetemi tanár a kövtekező évek során iránymutatást ad a szabadon választott kurzusok tematikájához, valamint a segítséget nyújt a NATO és a Pécsi Tudományegyetem, a Védelmi Kutatások Központ közötti kapcsolatépítésben.

A diplomaátadó ünnepséget követő sajtótájékoztatón a tubesi radarállomás sorsa után érdeklődő kérdésekre Raymond Henault kifejtette: a radar megfelelő elhelyezése Magyarország feladata, a NATO-t számára csak a vállalt határidő betartása fontos, azaz 18-20 hónap múlva a radarnak működésbe kell lépnie.

A vezérezredes úr programja ebéddel, majd dr. Koltai Dénes dékán úrnál tett látogatással ért véget.

Örömmel vettük Raymond Henault vezérezredes látogatását! Karunk Védelmi Kutatások Központja visszavárja!

Köszönjük támogatóinknak a Védelmi Kutatások Központ létrejöttét!
Selectrade Computer, Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt., Pintér Művek - (Pintér Hadtörténeti Múzeum), Rába Automotive Group

Kapcsolódó galériák:

« vissza